வணக்கம் நண்பர்களே 🙏

இந்த பக்கம் முற்றிலும் தமிழ் கவிதை மற்றும் தமிழ் சமந்த பட்ட அனைத்தும் இங்கு பகிர்ந்து கொள்ளப்படும்

  • இலவசம்
  • பிரைவசி

ரூல்ஸ்

  • ஸ்பேம் களை தவிர்க்கவும்
  • தகாத வார்த்தை மற்றும் 18+ ஐ தவிர்க்கவும்
  • அரசியல் மற்றும் தேவையில்லாத தலைப்புகளை தவிர்க்கவும்

Tamil SMS Discussion