மகளிர் தினம் - Happy Women's day SMS & Kavithai

Women's Day SMS in Tamil

  • மகளிர் தினம் கவிதை
  • மகளிர் கவிதை
  • பெண்கள் தின வாழ்த்து கவிதை

மகளிர் தினம்


கட்டுப்பாடோடு வாழ
தெரிந்தவர்கள் பெண்கள்.....
அக்கறை பாதுகாப்பு
என்று அவர்களின் முயற்சிக்கும்
சிந்தனைகளுக்கும் தடை போட்டு
பெண்களை ஊனமாக்கிவிடாதீர்கள்...


சமையலறை மட்டுமே
பெண்களுக்கு சொந்தம் என்ற
எண்ணத்தை உடைத்தெறிந்து
ஒரு நாட்டையே ஆட்சி செய்யும்
அளவிற்கு முன்னேறியவர்கள்
பெண்கள் .....
நாம் பெண்ணாகபிறந்ததில்
நமக்கு பெருமை .....
இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்